Türk Nöroloji Derneği Sözkonusu Kampanyası
Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu
Türk Nöroloji Derneği Başkanı (2021-2023)

22 Temmuz 2022 Dünya Beyin Gününde Dünya Nöroloji Federasyonunın teması olan “Beyin sağlığı: Herkes için” kampanya mottosu “Beynine sağlık” olarak değiştirilmiş ve gerçek bir kampanyaya dönüştürülmüştü. Dernek bir hafta boyunca güzel ülkemizde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte nörolojik hastalıkların sıklığının arttığı ve nörolojik hastalıkların en yüksek oranda işgücü kaybına yol açan hastalık grubuna dönüştüğü gerçeğini işlemişti. “Demans”, “İnme”, “Epilepsi”, “MS”, “Parkinson” ve “Migren” bu kaybın başta gelen sorumluları olan altı nörolojik hastalık olarak işaret edilmişti. Bu hastalıkları önleme ve tedavi için ayrılan finansal payın yetersizliği ve toplumsal farkındalık seviyesinin yeterli olmanın çok berisinde kalan seviyesi vurgulanmıştı. “Beynine İyi Bak” kampanyasının amacı, beyin hastalığı teşhisi olanların bir nöroloji uzmanı ile buluştukları takdirde iyileşme şansının en yüksek olacağı konusunda farkındalık yaratmaktı. Altı sık görülen ve tamamı artık birer halk sağlığı problemine dönüşmüş beyin hastalığına dikkat çekmeyi sürekli hale getirmek ve hep güncelde tutabilmek umuruyla Türk Nöroloji Derneği kampanyanın ikinci aşaması olarak “Söz konusu” temasını geliştirdi. Daha hastalık tanısı almamış olanların hangi semptom ve belirtilerin ortaya çıkması halinde nöroloji ile buluşması noktasında “Söz konusu” kampanyası 1.Kasım.2022 günü başlatıldı.

Bu toplumsal farkındalık kampanyamızda en sık görülen 21 nörolojik semptom merkeze alınmıştı. Yani “Söz konusu ‘şu 21 semptomdan biri’ ise çözüm nöroloji’de” mottosu yayıldı. Sırası ile sizde “El, ayak uyuşukluğu”, “Yutma, çiğneme güçlüğü”, “İstemsiz kas kasılması”, “El titremesi”, “Huzursuz bacaklar”, “Unutkanlık”, “Konuşma bozukluğu”, “Baş dönmesi”, “Baş ağrısı”, “Bayılma”, “Çift görme”, “Kolda güçsüzlük”, “Bacakta güçsüzlük”, “Dengesizlik”, “Yürüyememe”, “Felç”, “Yüzde kayma”, “Uyku problemi”, “Dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma”, “Düşme” ve “Ani görme kaybı” varsa çözüm ancak nörolojidedir gerçeği işlendi. Bu amaçla alanının uzmanı nöroloji hocalarının kısa videoları ve afişler çok şeitli ortamlarda paylaşıldı.

Bu temel nörolojik hastalık semptomlarının nöroloji uzmanları tarafından değerlendirmesinin yapılması halinde hem hasta hem de toplumsal kazancın boyutunun net bir şekilde arttığı bir gerçektir. Kampanyada esas olarak bunu vurguladık. Kısaca “Söz konusu beyin sağlığı ise çözüm nörolojide!” demeyi öne çıkardık. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler bültenin kırk birinci sayılarında yer almaktadır.